Schoonmaakonderhoud is binnen elk bedrijf van groot belang. Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers door schone omgeving prettiger werken en dat hun arbeidsproductiviteit naarmate de ruimte schoner is toeneemt. Hoewel u zelf uw kantoor in Amsterdam schoon zou kunnen houden, kan u dit schoonmaak onderhoud beter overlaten aan een professioneel schoonmaakbedrijf.

Wat is schoonmaakonderhoud?

Onder schoonmaakonderhoud verstaat men over het algemeen het totaal aan werkzaamheden dat dient te worden uitgevoerd om oppervlakken en inventaris in een aanvaardbaar schone staat te brengen en te houden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud, periodiek onderhoud en eindbeurten

Dagelijks onderhoud

Dit zijn alle handelingen die meer dan eenmaal per week worden uitgevoerd. Over het algemeen is dit het afnemen van de tafels, het schoonmaken van de sanitaire voorzieningen en het legen van de afvalbakken. Ook het losliggend vuil (papiersnippers, koffiebekers, zand) wordt verwijderd.

Periodiek onderhoud

Deze handelingen worden maximaal één keer per week uitgevoerd. Meestal wordt hardnekkiger vuil verwijderd. Eventueel wordt er ook preventief onderhoud verricht (zoals het behandelen van de vloeren). Onder periodiek onderhoud valt ook meestal het stofzuigen.

Eindbeurten

Dit soort onderhoud wordt met een erg lage frequentie (meestal eenmaal per half jaar of jaar) verricht. Er wordt bijvoorbeeld een beschermlaag op de vloeren aangebracht.

Tip

Wanneer u uw schoonmaakonderhoud aan een professioneel bedrijf over wilt laten, is het verstandig eerst een overzicht te maken met wat er per periode gedaan moet worden (de bovenstaande indeling geldt als richtlijn). Eventueel kan u ons hierover om advies vragen. Bij een perfect overzicht zal uw gebouw er altijd netjes en opgeruimd uitzien, wat natuurlijk een goede indruk achterlaat!